สินค้าใหม่

Coming of Age 40 Years of GMM Grammy

The Cloud

ชวน 80 ศิลปิน 5 ผู้บริหาร เล่าจุดเปลี่ยนชีวิตที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน

Exploring turning points and their lessons

จุดเปลี่ยนชีวิตและสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในช่วงวัยต่าง ๆ

Get Your Book Now !

Coming of Age
40 Years of GMM Grammy

มาพร้อมซีดีอัลบัม ‘ซนซน 40 ปี GMM Grammy นานที 40 ปีหน’ ที่ให้ศิลปินรุ่นน้องหยิบเพลงศิลปินรุ่นพี่มาทำใหม่อย่างอิสระ
Take me to the blog

หมวดสินค้าดูเพิ่มเติม