การเปลี่ยนสินค้า

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้า
    • ไม่สามารถยกเลิกออร์เดอร์ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำรายการทุกครั้ง
    • ยกเว้น กรณีสินค้ามีตำหนิ โดยทางร้านจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นรายกรณีไป
นโยบายการคืนสินค้า
    • หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือ สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จากระบบการผลิต หรือ มีตำหนิ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้ง ทางร้านภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยน โดย บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า
ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
    • กรณีสินค้ามีตำหนิกรุณาแจ้งรายละเอียด พร้อมหลักฐาน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัทพ์ กับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ readthecloudstore@gmail.com ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน 
    • ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์